Veelgestelde vragen

U heeft een uiting ontvangen/gelezen die in opdracht van Sendt Online Marketing BV namens haar adverteerder(s) en/of sponsoren onder de aandacht wordt gebracht. Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Sendt Online Marketing BV noch de adverteerder en/of sponsoren zijn de fysieke verzender van de e-mail die u heeft ontvangen.

Om deze actie onder de aandacht te brengen schakelt Sendt Online Marketing BV de hulp in van zogenaamde publishers die de acties promoten. Publishers zijn zelfstandige ondernemingen die o.a. in het bezit zijn van grote e-mailbestanden. Bijvoorbeeld de telegraaf, sanoma, gratis.nl, spaaractief enzovoort. Deze e-mail bestanden gebruiken zij onder meer voor het promoten van online acties. Ook acties van derden zoals die van Sendt. U hebt zich mogelijk in het verleden aangemeld bij een publisher met uw e-mailadres (soms zonder dat u dat nu misschien nog weet). Bijvoorbeeld omdat u in het verleden eens mee heeft gedaan aan een online winactie, gratis software heeft gedownload of van andere gratis online services gebruik hebt gemaakt. Daarmee heeft u automatisch toestemming gegeven aan een publisher om e-mails naar u te mogen versturen. Bekijk onderwerp “Wilt u geen e-mail meer ontvangen”
Omdat u deze e-mail heeft ontvangen is de kans groot dat uw e-mailadres bij één of meerdere publishers in hun e-mailbestand staat. Dit kan komen omdat u online heeft meegedaan aan een winactie of bijvoorbeeld gratis software, spellen of andere gratis diensten heeft gedownload en bij het akkoord gaan van de voorwaarden toestemming heeft verleend om promotionele e-mail van derden te ontvangen.
Om een en ander verder te verduidelijken gebruiken wij het volgende voorbeeld:

Zalando heeft een aantrekkelijke aanbieding op de nieuwe Schoenencollectie en wil dit landelijk promoten. Zalando stuurt een e-mailing ter promotie van deze actie naar haar eigen e-mailbestand. Maar Zalando vraagt ook een aantal publishers om dezelfde e-mailing te versturen zodat hun aanbieding bij meer mensen onder de aandacht komt.

1) Wanneer u de e-mail van deze actie binnen krijgt en u ziet bij de afzendernaam “Zalando” staan en het antwoordadres is ..@zalando.nl, dan mag u ervan uitgaan dat u de e-mail rechtstreeks van Zalando ontvangt. Zalando is de verzender.

2) Wanneer u een e-mail ontvangt met een Zalando actie maar een andere afzendernaam “Bijvoorbeeld: Gratis-acties.nl of Gratis-acties.nl- Zalando” en een ander antwoordadres dan @zalando.nl dan mag u ervan uit gaan dat u de e-mail heeft ontvangen van een publisher. Publishers zijn verplicht om in de e-mail aan te geven hoe zij aan uw e-mailadres komen en waarom u de e-mail ontvangt.
U heeft waarschijnlijk dezelfde actie van een andere publisher ontvangen.

Uw e-mailadres kan in verschillende bestanden voorkomen bij verschillende publishers. Daarom bestaat de mogelijkheid dat u exact dezelfde actie van verschillende publishers ontvangt. Als u zich uitschrijft op de uitschrijflink in de e-mail die u ontvangt, dan zal en mag u van de betreffende publisher in de toekomst geen e-mail meer meer ontvangen.

Maar als uw e-mailadres nog voorkomt in de bestanden van andere publishers, dan is de kans aanwezig dat u dezelfde e-mailactie opnieuw ontvangt, maar dan van een andere publisher.

U schrijft zich namelijk niet uit op een actie, maar u schrijft zich uit op een e-mailbestand van een publisher. U dient zich bij alle publishers uit te schrijven. Dit is helaas niet centraal geregeld. U dient zich bij elke publisher apart uit te schrijven.
Wij adviseren u om u uit te schrijven op de uitschrijflink in de ontvangen e-mail. Daarmee schrijft u zich ook definitief uit bij de lijst eigenaar (publisher). U kunt ook direct contact opnemen met de publisher. Deze is in de e-mail verplicht om zijn/haar adres/contactgegevens op te nemen.

Is er geen mogelijkheid om u uit te schrijven of krijgt u na de uitschrijving nog steeds e-mails van deze publisher binnen, dan kunt u officieel een klacht indienen bij de betreffende autoriteiten.
Stuur de betreffende publisher een e-mailbericht dat u geen mails meer wenst te ontvangen. De gegevens vindt u vaak onder de e-mail. U kunt ook de e-mail beantwoorden/reply-en.
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt en ons daar met verzending van het formulier toestemming voor geeft. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf invult. Daarnaast registreren wij bij het verzenden van het formulier de volgende gegevens:
  • Datum en tijd aanmelding/registratie
  • IP adres
  • User agent
Wij willen geen gegevens verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij deze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Heeft u aanleiding te veronderstellen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 18 jaar? Neemt u dan contact met ons op voor het verwijderen van die gegevens.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de opdrachtgever met de volgende doelen:
  • Om u te kunnen bellen of te benaderen per e-mail, post of in persoon voor het doen van een aanbod om gebruik te maken van de producten of diensten van opdrachtgever;
  • En/of om prijswinnaars te trekken en in te lichten bij het uitkeren van de prijzen;
Sendt bewaart uw gegevens standaard tot 3 maanden nadat u deze verstrekt heeft, daarna worden uw gegevens vernietigd, behalve indien het bedrijfsmatig nodig is om de gegevens langer te bewaren. Sendt bewaart na die termijn indien door haar gewenst slechts nog een geanonimiseerde versie van uw gegevens; IP adres, signup ID, campagne ID en timestamp.
Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd. Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Sendt gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze websites veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:
  • Deze website is beveiligd met een SSL certificaat. Daardoor wordt deze website opgeroepen onder HTTPS. HTTPS staat voor ‘HyperText Transfer Protocol Secure’. Dit is een uitbreiding op het HTTP protocol. Het HTTP protocol wordt gebruikt om een webbrowser (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) te laten communiceren met een webserver waarop een website gehost wordt. De uitbreiding van het HTTPS protocol zorgt ervoor dat deze communicatie versleuteld wordt.
  • Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database met authenticatie.
  • Deze database is alleen toegankelijk voor bevoegde personen door middel van wachtwoorden welke zijn gehashed middels bcrypt encryptie.
Sendt verstrekt de verzamelde persoonsgegevens aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan desgewenst een derde partij inschakelen om in overeenstemming met het hiervoor genoemde doel uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld aan een callcenter of marketingbureau zodat zij contact met u kunnen opnemen. Met partijen die uw gegevens verwerken sluit Opdrachtgever een Verwerkersovereenkomst waarin wordt afgesproken hoe deze partijen omgaan met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Opdrachtgever. Tenslotte heeft u het recht om een afschrift van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te laten sturen. U kunt een dergelijk verzoek schriftelijk (ook per e-mail) indienen bij Opdrachtgever.

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog steeds vragen en/of opmerkingen, klik dan hier om contact met ons op te nemen. Wij zullen uw vragen en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Met vriendelijke groet,

Team Sendt Online Marketing